Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, i qualsevol altre material, són propietat d'Envàs Embalatge Girona, SC o d´alguna empresa amb la que estigui vinculada, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a Envàs Embalatge Girona SC.

Tots els drets estan reservats.

Totes les dades dels nostres clients o subscriptors són confidencials i d'ús exclusiu intern. Mai vendrem o compartirem aquesta informació privada amb cap altre empresa. Aquestes dades s'inclouen als nostres fitxers, que estan convenienment incrits a l'Agència de Protecció de Dades de caràcter personal, i la seva normativa de desplegament,  d'acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre. En qualsevol moment vostè pot exercir el seu dret a accès, modificació o cancelació de les seves dades enviant un correu electrònic.